realizace povrchové úpravy kovového modelu lokomotivy řady 310.0 HO (Eisenbahn Canada)

Tohle byla milá zakázková práce. Po dohodě se zákazníkem dorazila v balíčku „karoserie“ malé kovové lokomotivky s nevzhlednými defekty finálního nástřiku. Model byl ochmataný, na hranách byla barva ošoupaná a po sejmutých tabulkách a výrobních štítcích zůstalo lokální potřísnění lepidlem. Zákazník chtěl model uvést model do stavu v jakém opouštěl dílnu výrobce. Přede mnou bylo tedy odstranění původního nástřiku a provedení nástřiku nového včetně barevné úpravy vnitřku budky lokomotivy.

Celý příspěvek
Rubriky: pracovní postupy, železniční vozidla | Štítky: , | 1 komentář

stavba vodního jeřábu MINIATUR

Potřeba dostatečného zásobování vodou, tedy důležitým médiem pro provoz parních lokomotiv provází železnici od jejího počátku. Vodní jeřáby, to jsou zařízení, kterými se parní lokomotivy nebo jejich tendry zbrojí vodou bývaly proto častým vybavením stanic a dep. Ve stanicích odbočných a vlakotvorných bývaly vodní jeřáby samozřejmostí, stejně jako v depech a malých strojových stanicích. Mezilehlé stanice bývaly vodními jeřáby vybaveny v závislosti na nutnosti zbrojit, ta vyplívala z délky vozebních ramen, kapacity vodojemů obvykle provozovaných lokomotiv, nebo třeba ze sousedství stanice s trakčně náročným úsekem trati, vyvolávajícím větší spotřebu paliva a vody.
Umístění v kolejištích stanic vyplívalo z provozní potřeby, praktičnosti užití a provozní technologie stanice nebo depa. Je důležité také zmínit souvislost mezi vodními jeřáby a vodárnou, která tyto zásobovala vodou. Pokud bylo kolejiště vybaveno prostředky pro zásobování vodou, stála ve stanici obvykle věžová stavba vodárny ať už samostatně nebo jako součást remízy.

Na náš místní modelářský trh dodává vydařené stavebnice modelů typických vodních jeřábů výrobce MINIATUR ve velikostech HO, TT a O. Koukněte jak jsem při stavbě a povrchové úpravě postupoval.

Celý příspěvek
Rubriky: stavby | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

barvení propustků odlitých z resinu

hotový modelový propustek připravený k zasazení do terénu

Propustky patří bezesporu mezi nejčetnější stavby našich tratí. Nenápadné, mnohdy neudržované, zanesené a zarostlé drobné stavbičky sloužící k odvodnění, bývají očím modeláře často skryty. Výrobci doplňků modelové železnice, stejně jako mnozí tvůrci kolejišť a modulů tyto zdánlivě bezvýznamné stavby opomíjejí a přitom je jasné, že bez nich by to na skutečné železnici nešlo. Vytvořil jsem proto několik rozměrových variant deskových propustků použitelných v měřítkách HO a TT dle historické dokumentace ČSD převzaté od Rakouských státních drah. Tento článek dává stručný návod jak s odlitkem pracovat a barvit jej před vsazením do modelového terénu.

Celý příspěvek
Rubriky: stavby | Štítky: , , , , , , , , | Napsat komentář

šrafování ochranného pluhu lokomotivy řady T679.1/781 pomocí vodního obtisku

Obrátil se na mě kolega modelář s poptávkou červenobílého šrafování na pluzích sergeje. Po několika pokusech stříkáním, které nepřinesly uspokojivé výsledky, jsem jako jedinou a v domácích podmínkách schůdnou cestu, zvolil výrobu vodního obtisku. Tato metoda umožňuje i méně zkušeným modelářům (při vypuštění práce se stříkací pistolí) takto zatraktivnit svůj model.

Celý příspěvek
Rubriky: železniční vozidla | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

barevná úprava rakví vozů řady Raj ROCO

Vlastně je jedno kdo způsobil, že horní plochy rakví tolik očekávaných Rajek od ROCO mají barvu jímek. Modely jsou špatně a tak je třeba to vyřešit. V krátkém článku popíšu jak jsem pracoval na uvedení modelů do stavu skutečných vozů po vyrobení, kdy vodorovná plocha rakve vozu byla v barvě celé rakve.

Celý příspěvek
Rubriky: železniční vozidla | Štítky: , , , , , , | 4 komentáře

výroba bram ve velikosti HO

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je mirelonjakopomcka3.jpg.

Nespokojenost s přiloženými náklady k modelům vozů TILLIG Rmms 662 ve velikosti HO mě přiměla k výrobě vlastního nákladu bram.

Celý příspěvek
Rubriky: obecné a ostatní | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

jednoduchá pomůcka pro manipulaci se skříní modelu při stříkání

Práce na skutečně malém modelu lokomotivy Köf ve velikosti TT mě přiměla k vyrobení bezdotykových pomůcek k pohodlnému držení skříní a karoserií modelů.

Celý příspěvek
Rubriky: pomůcky | Štítky: , , , , | 1 komentář

jednoduchá stavba stromů s využitím produktů WOODLAND SCENICS a NOCH

Ze zkušenosti vím, že uplést drátěnou kostru stromu ve tvaru odpovídajícím skutečné přírodě je zvlášť u solitérního stromu i pro pokročilého modeláře složité. Tento text nabízí možnost jak se pletení drátěné kostry vyhnout a ulehčit si tak práci.

Celý příspěvek
Rubriky: ztvárnění přírody | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

barevná úprava a dotvoření zděného skladu KkStB 353/H H0 (KB model)

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je SAM_9707.jpg.

Každá lokálková stanice byla v době svého vzniku vybavena skladištěm zásilek a rampou přiměřené velikosti, zbudovanými dle předpokládaných potřeb nákladní přepravy. V tomto článku popíšu úpravu a barevné dotvoření skladiště doplňujícího výpravní budovu stanice Mšené Lázně.

Celý příspěvek
Rubriky: stavby | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

barevná úprava modelu výpravní budovy LVIIb/H ZvKČ (Mšené Lázně) KB Model

Technologie řezání materiálů laserem přináší na modelářský stůl mnoho více či méně povedených modelů doplňků modelové železnice od různých výrobců. Stavby od KB Model patří k těm lepším, nejen zpracováním, ale i obsáhlým sortimentem přinášejícím možnost sestavení ucelených souborů drážních staveb jednotlivých dopraven.

Celý příspěvek
Rubriky: stavby | Štítky: , , , , | 10 komentáře

malé diorama se skálou


Vlastně už dlouho jsem nestavěl diorama, Tak vznikla myšlenka vyzkoušet a zdokumentovat pracovní postup výroby jehličnatých stromů, výroby skály ze sádrového odlitku a postup tvorby vegetace.

Celý příspěvek
Rubriky: diorama | Štítky: , , , , , , , | 4 komentáře

patina vozu s izolovaným kotlem TILLIG

Kotlové vozy jsou vděčným objektem zájmu železničních modelářů a sběratelů.  Tento článek přibližuje postupy jak model uvézt do stavu skutečného provozovaného vozu.

Celý příspěvek

Rubriky: železniční vozidla | Štítky: , , , , , , , | 4 komentáře

patina pivovarského vozu BUDVAR ROCO 47677

 width=

Záměrem popisovaného pracovního postupu bylo dopřát modelu decentní patinu.

Celý příspěvek

Rubriky: železniční vozidla | Štítky: , , , , , | 3 komentáře

jednoduchá oprava poškozeného rohu střechy brzdařské budky

Nehody se nevyhýbají ani modelové železnici. Občas se každému z nás stane, že svému modelu přivodí poškození a to jak provozem nebo jen nešetrnou manipulací. V tomto krátkém článku předvedu jak jednoduše opravit uražený rožek střechy. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, obecné a ostatní, železniční vozidla | Štítky: , , , , | Napsat komentář

mnitka galerie

Pro  prezentaci dokončených modelů byla zřízena galerie, ve které bude průběžně zveřejňována moje modelářská práce.

 

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , , , , | 2 komentáře

otočná podložka

Za celkem jedenáct desetikorun jsem pořídil tuto otočnou podložku umožňující pohodlně  provádět povrchovou úpravu modelů bez toho, abych model bral opakovaně do rukou a riskoval tak daktilky. Celý příspěvek

Rubriky: pomůcky | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

konverze modelu výsypného vozu TALBOT firmy ROCO na verzi ČSD

Možnost koupě modelů vozů TALBOT ve  verzi DB třetí epochy za velmi příznivou cenu mě přiměla k hledání způsobu jak tyto modely přivést do přibližné podoby poválečného nasazení u ČSD. Po nákupu obtisků MArfDKnL a celkem tří vozů k přestavbě  nic nebránilo v započetí práce.

Celý příspěvek

Rubriky: železniční vozidla | Štítky: , , , , , , | 4 komentáře

dřevěná podlaha nákladního vozu

Podlaha modelových vozů ať už plošinových, otevřených, brzdařských plošin nebo různé pochozí  lávky kotlových vozů nabízejí mnoho prostoru k vylepšení.

Celý příspěvek

Rubriky: obecné a ostatní, železniční vozidla | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

patina otevřeného vozu barvami LIFECOLOR

Mnozí z Vás kteří obdivujete mé modely na facebookové stránce mnitka se ptáte jak vozy patinuji, jaké postupy, přípravky a technologie používám. Tento článek tedy přinese odpovědi na mnohé otázky.

Celý příspěvek

Rubriky: železniční vozidla | Štítky: , , , , , , , , | 4 komentáře

stříbrné orámování pozičních světel a reflektoru

Co jsem se natrápil se štětcem a barvou při barvení různých orámování, těsnění apod., než mě napadla  možnost použití fixy. Tento jednoduchý způsob umožňuje pracovat rychle, přesně a s výsledkem nesrovnatelným s barvením štětcem.

Celý příspěvek

Rubriky: obecné a ostatní, železniční vozidla | Štítky: , , , , , , | 6 komentáře